Herman Kolthof


Verbinden en vakmanschap, twee grootheden uit het Rijnlands organiseren. Ik werk voornamelijk in het onderwijs en help besturen deze principes vorm te geven in de praktijk. Mijn ervaring is dat bestuurders vaak wel Rijnlands willen maar dan loop je vaak tegen je eigen denkbeelden over leiderschap aan. Ik help bestuurders in deze zoektocht en weet me gesteund door ervaring en mijn collega’s van de coöperatie Rijnlands. Samen weten we meer!


Artikelen