Workshop

Zelfsturing organiseer jezelf?

Vanuit de relatie tussen zelfsturing/zelforganisatie en Rijnlands organiseren gaan we met jullie vorm geven aan het ontwikkeltraject wat past binnen jullie organisatie op dit moment. De achterliggende keuze voor zelfsturing gaan we met jullie inhoud en daarmee vorm geven.