Vonken i.p.v. Vinken

Gepubliceerd door Jaap Peters Jaap Jan Brouwer op 09 januari 2022

Nu het nieuwe Regeerakkoord (Rutte IV) er ligt moesten we even denken aan deze rijtjes over 'Vinken versus Vonken' wat in NEO (Nieuw Europees Organiseren, herdruk 2021) staat. Op tijd het 'evenwicht' bewaren tussen de 3P's (People, Planet, Profit) scheelt een hoop gedoe achteraf (en de kosten doorschuiven naar de kleinkinderen).

De vinkers zijn de baas, vroeg of laat zul je het gevecht met ze moeten aangaan (of eindeloos je masker ophouden).

Morpheus (The Matrix)

Rutte IV wil met miljarden de gaten repareren - die in 40 jaar Neoliberalisme zijn ontstaan - in vier jaar tijd. Dat gaan niet lukken. In het artikel 'Minister van Oplossingen?' op Managementsite geven we aan wat wel zou kunnen. 

Klik hiernaast op Inspiratie om het artikel te lezen (in januari 2022, ongeveer 10.000 lezers).

Staat op bladzij 56 van de herziene druk, hoofdstuk 3 (NEO)
Staat op bladzij 56 van de herziene druk, hoofdstuk 3 (NEO)